Archiwum dnia: 28 kwietnia 2016


Budujemy Strategię Rozwoju Gminy

W dniu 27 kwietnia 2016 r. seminarium diagnostyczno – projektowym rozpoczęliśmy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Rogóźno na lata 2016-2026. Celem seminarium było uzyskanie materiału wyjściowego dla identyfikacji kluczowych obszarów funkcjonowania gminy Rogóźno oraz zidentyfikowania planów i zamierzeń oraz kierunków rozwoju gminy Rogóźno. Uczestników seminarium powitał Wójt Gminy Henryk Szpringiel ,a prowadzącym spotkanie był Michał Górski przedstawiciel Fundacji Promocji Gminy Polskich. W seminarium liczny udział wzięli przedstawiciele środowisk opiniotwórczych naszej gminy m.in. reprezentanci środowiska gospodarczego i rolniczego, organizacji pozarządowych, radni, sołtysi , przedstawiciele instytucji i zakładów funkcjonujących na terenie naszej gminy, kierownictwo Urzędu. W ożywionej dyskusji uczestnicy wskazywali na główne problemy rozwojowe gminy oraz kierunki strategiczne rozwoju zarówno w wymiarze społecznym i gospodarczym. Prace nad strategią polegać będą na wykorzystaniu wiedzy eksperckiej oraz potencjału społecznego gminy.

Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii. Tak przygotowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. – Każdy z mieszkańców będzie mógł wtedy wnieść swoje uwagi do projektu strategii

Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 7 czerwca na godz. 10:00.