Archiwum dnia: 11 maja 2017


Konkurs plastyczny „ Obrona wokół nas”

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Rogóźno podsumowano konkurs plastyczny o obronie cywilnej, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM, JAK SIĘ ZACHOWAĆ” .

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu obrony cywilnej, rozumianej jako ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku. Konkurs promował właściwe postawy wobec zagrożeń, uczył prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnorodnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń o charakterze kryzysowym a w szczególności znajomości sygnałów alarmowych ustanowionych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Na konkurs wpłynęło 28 prac w trzech kategoriach wiekowych:

 

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa w składzie

Paweł Żuchowski- Sekretarz Gminy

Pani Joanna Nowakowska- referent do spraw wojskowych, obrony cywilnej …

Pani Emilia Miller – referent do spraw kancelaryjnych

nagrodziła prace:

w grupie uczniów klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce Wiktoria Nowakowska- Szkoła Podstawowa Białochowo;

II miejsce Szymon Guzowski- Szkoła Podstawowa Białochowo;

III miejsce Jakub Dudek- Szkoła Podstawowa w Rogóźnie

w grupie uczniów klas IV- VI szkół podstawowych:

I miejsce Maria Szczesniak- Szkoła Podstawowa w Rogóźnie;

II miejsce Nikola Murawska- Szkoła Podstawowa w Szembruczku;

III miejsce- Marta Osińska – Szkoła Podstawowa w Rogóźnie.

w grupie uczniów szkól gimnazjalnych:

I miejsce Milena Szafran- Gimnazjum w Rogóźnie;

II miejsce Julia Wąsik – Gimnazjum w Rogóźnie;

III miejsce Dominika Jankiewicz -Gimnazjum w Rogóźnie.

Wyróżnione prace zostały przesłane do oceny na szczebel wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Dziękujemy uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.