Apel do mieszkańców – dbajmy o ład i porządek naszej gminy


P1050954W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy (w szczególności terenu piaskowni), apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie śmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono. Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny gminy świadczy o naszej kulturze.

Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie możemy wywozić odpadów do lasów czy też wyrzucać ich do przydrożnych rowów. Zabronione jest także spalanie ich w domowych piecach. Wszystkie te działania zagrażają nam samym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowisku w którym żyjemy.

Przypominamy, że w ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogóźno, mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. Ponadto dwa razy w roku organizujemy nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i odpadów remontowo-budowlanych.

Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, jezior, rzek i przede wszystkim pięknej przyrody. Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją:

– Dzielnicowy Marek Tubacki tel. 786 859 002 lub 997

– Dzielnicowy Dariusz Kniter tel. 786 859 013 lub 997

Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia, dużej skali zjawiska, powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości sprawa kierowana jest do sądu.

Załączone zdjęcia pochodzą z terenu naszej gminy.