Brak przydatności wody do spożycia – hydrofornia Kłódka


W związku z informacją przekazaną do Urzędu Gminy przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziądzu, informujemy o decyzji nr 237/N.HK/18 z dnia 06.09.2018r. w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Kłódka. Załączamy również pismo ze stanowiskiem w w/w sprawie otrzymane od Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego tj. Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rogóźnie z dnia 05.09.2018r. (wpływ do Urzędu Gminy dnia 07.09.2018r.).