Archiwum dnia: 1 lutego 2019


Dotacja na utylizację azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2019 roku. Dotacja udzielana jest w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady oraz opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach maj – październik 2019 roku.

 

Wniosek – pobierz

Oświadczenie – pobierz

 

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno (pokój nr 16) w terminie do 15 marca 2019 roku.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 468 70 25 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl