„Wspieraj Seniora” Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora.


Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie skontaktuje się z seniorem telefonicznie, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.

Więcej informacji:

www.wspierwjseniora.pl

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.