Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”.


W związku z programem „Czyste Powietrze” – osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa.

Ww. żądanie wydania zaświadczenia składa się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie,
Rogóźno 91C, 86-318 Rogóźno,
tel. 56 / 46 885 06, e-mail: gops@rogozno.ug.gov.pl

Wniosek – Czyste_Powietrze_druk_o_wydanie_zaswiadczenia

Podstawa prawna:

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).