Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej.


Starosta Grudziądzki informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r., do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod numerem telefonu: 56 / 45 14 408, (w przypadku braku odpowiedzi na nr 56 / 45 14 400) lub wysłać prośbę o poradę na adres e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl.