Rusza nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2022 roku.


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że samorząd podpisał umowę na pozyskanie dotacji na utylizację azbestu z terenu gminy. Dotacja udzielona jest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 2021-2023 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór w/w wyrobów. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach lipiec – październik 2022 r.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do 18 czerwca 2022 roku.

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Rogóźno i na stronie internetowej www.rogozno.ug.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 / 46 870 25 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl.