Archiwum dnia: 1 kwietnia 2022


Informacje o projekcie grantowym „Wyłączeni ale otwarci”.

Projekt grantowy „Wyłączeni ale otwarci” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11,
Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
www.lgdvistula.org

 

Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie rozpoczął realizację projektu pn. „Wyłączeni ale otwarci”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 31.03.2022 r. została zawarta umowa nr 72/G z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (8 k i 2 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w okresie od 01.04.2022 r. do 30.08.2022 nr zawartej umowy

Uczestnicy projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR.

Cele szczegółowe projektu:

 • Animacja społeczna uczestników projektu
 • Aktywizacja społeczna uczestników projektu
 • Lepsze poznanie się mieszkańców z obszaru wdrażania LSR
 • Włączenie społeczne uczestników projektu

 

Wskaźniki projektu:

 Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 10

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 6

Efektywność społeczna – 6 osób

Główne zadania w ramach projektu:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty komputerowe
 • Indywidualne spotkania ze specjalistami – fizjoterapeuta
 • Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – kulinarne, florystyczne, wikliniarskie
 • Spotkanie z dietetykiem
 • Wizyty studyjne inspirująco-motywujące – kino, opera
 • Wydarzenie otwarte z udziałem społeczności lokalnej

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.08.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 52.688,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50.000,00 zł

Informacja o rekrutacji i uczestnictwie w projekcie „Wyłączeni ale otwarci”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Wyłączeni ale otwarci”. Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2022 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie, Rogóźno 91c, w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Do pobrania:

 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY Wyłączeni ale otwarci
 2. REGULAMIN REKRUTACJI Wyłączeni ale otwarci
 3. Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wyłączeni ale otwarci”:

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 1.1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Oświadczenie nr 7

Oświadczenie nr 8

Oświadczenie nr 9

Oświadczenie nr 10

Oświadczenie nr 11


Nowe tablice GUS nie dla wszystkich emerytów!

Jak co roku 1 kwietnia zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które  stanowią podstawę do obliczenia emerytur z nowego systemu. Nowe tablice są korzystniejsze dla przyszłych emerytów. Emerytura 60-latka będzie wyższa o 3,7 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy, a 65-latka o 4,1 proc. To nie oznacza jednak, że nowe tablice są dla wszystkich.

Już drugi rok z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. Jest to spowodowane większą umieralnością. W ubiegłym roku odnotowano 519 tys. zgonów, czyli
o 33 tys. więcej niż w 2020 r.  oraz o 111 tys. więcej niż w 2019 r. A im większa umieralność tym tablice trwania życia, które są niezbędne do obliczenia emerytury z nowego systemu, są korzystniejsze – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ustalenie wysokości emerytury to proste działanie matematyczne. Należy podzielić sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.) przez przeciętne dalsze trwanie życia. W tablicy jest ono wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wynik, czyli wysokość emerytury, będzie wyższy.

ZUS będzie korzystał z nowej tablicy GUS od 1 kwietnia m.in. do obliczenia emerytury z nowego systemu dla osób, które przejdą na to świadczenie między kwietniem br. a marcem przyszłego roku. Osoby, które kończą wiek emerytalny w tym okresie, nie muszą wcale spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, która obowiązuje w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ukończenia wieku emerytalnego. Natomiast osoby, które mimo ukończonego wieku emerytalnego odłożyły decyzję o przejściu na emeryturę, będą mogły skorzystać z nowych tablic, o ile zakończą zatrudnienie do 30 marca 2023 r. i złożą wniosek o emeryturę do 31 marca 2023 r. – wyjaśnia rzeczniczka.

Z nowych tablic skorzystają również osoby, które mają już przyznaną emeryturę z nowego systemu, ale wypłata świadczenia jest zawieszona ze względu na nierozwiązanie stosunku pracy. Warunkiem zastosowania aktualnych tablic do wyliczenia ich świadczeń jest zakończenie zatrudnienia do 30 marca 2023 r. i złożenie wniosku o podjęcie wypłaty emerytury nie później niż do 31 marca 2023  r.

Nie wszyscy mogą skorzystać z nowych tablic GUS

Co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracuje
i odprowadza składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może je sobie doliczyć do świadczenia. Nowa tablica zostanie wykorzystana wyłącznie dla emerytów z tzw. nowego systemu w odniesieniu do dodatkowych, a nie wszystkich składek.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim