Archiwum dnia: 29 czerwca 2022


ZUS zaprasza na lipcowe dyżury telefoniczne

Placówki ZUS w regionie organizują w lipcu telefoniczne dyżury ekspertów. Tematy dotyczyć będą zarówno świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków, świadczeń rodzinnych z ZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, zasad podlegania, korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, jak i rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Eksperci ZUS będą również odpowiadać na pytania związane ze zmianami wprowadzonymi przez „Polski Ład” – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

Temat: Świadczenia dla rodziny: „Dobry start 300 plus”, 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, żłobkowe

 • 1 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 36
 • 12 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 498 35 81
 • 18 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 450 68 55
 • 20 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 450 68 55
 • 22 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 280 28 34

Temat: PUE ZUS, jak umówić e-wizytę w ZUS, zasady udzielania pełnomocnictw ZUS PEL

 • 4 i 7 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 450 68 55
 • 21 lipca – 10-12.00 nr tel. 502 008 688
 • 28 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 288 61 57

Temat: Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych

 • 4 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 450 69 48
 • 29 lipca – 9-10.00 nr tel. 54 282 83 36

Temat: Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne

 • 7 lipca – 8-10.00 nr tel. 56 498 35 81
 • 15 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 78
 • 20 lipca – 10-12.00 nr tel. 56 610 93 24

Temat: Polski Ład- zmiany dla płatników składek

 • 8 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 81

Temat: Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

 • 14 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 288 61 58

Temat: Zasiłki – zmiany w przepisach w kontekście “Polskiego Ładu”

 • 15 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 610 93 29

Temat: Podział i wypłata środków z subkonta

 • 15 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 610 95 92

Temat: Emerytury i renty

 • 20 lipca – 9-11.00 nr tel. 56 610 93 32
 • 25 lipca – 10-12.00 nr tel. 502 008 688

Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS?

 • 20 lipca – 10-12.00 nr tel. 56 610 93 59

Temat: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej i umowy zlecenia

 • 20 lipca – 10-12.00 nr tel. 502 008 688

Temat: Jakie składki musi płacić uczeń/student, idąc do  (podejmując się) pracy sezonowej?

 • 21 lipca – 10-12.00 nr tel. 56 610 95 45

Temat: Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

 • 22 lipca – 9-11.00 nr tel. 54 230 73 17

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Od 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy to płatników, którzy są zobowiązani do samodzielnego opłacania tego rodzaju składek) służy inny rachunek.
Aktualne numery rachunków bankowych, właściwe dla wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczenia w oddziale regionalnym KRUS w Bydgoszczy:

składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 1010 1078 0024 5313 7700 0012
składki na ubezpieczenie społeczne 65 1010 1078 0024 5313 7700 0011

 

UWAGA! Wpłaty na zamknięte rachunki bankowe, dokonane po dniu:

 • 31.07.2022 r. – dla ubezpieczenia zdrowotnego,
 • 31.10.2022 r. – dla ubezpieczenia społecznego rolników,

będą automatycznie zwracane na rachunek zleceniodawcy.

WAŻNE! W tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać numer UNO oraz imię i nazwisko płatnika. Brak możliwości identyfikacji płatnika spowoduje konieczność zwrotu wpłaty, przez co składka zostanie nieopłacona.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Wójt Gminy Rogóźno z absolutorium i wotum zaufania.

28 czerwca br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Rogóźno, będąca sesją absolutoryjną.

Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności,  rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

Jednym z głównych punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem dla Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka wotum zaufania oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Rada Gminy zapoznała się z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz opiniującą pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu, po czym zatwierdziła sprawozdanie finansowe.

Rada Gminy większością głosów udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 rok.

 


Do 8 lipca można złożyć wniosek na poprawę bezpieczeństwa pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o składaniu wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Ostateczny termin mija 8  lipca.Firmy zainteresowane uzyskaniem dofinansowania projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy, muszą się spieszyć. Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej, będzie można składać tylko do 8 lipca 2022 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W puli jest 90 mln zł

Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Łącznie na ten cel przeznaczono 90 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Najlepsze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy m.in. nie zalegają z opłatą składek i podatków. Nie skorzystają natomiast płatnicy, którzy otrzymali już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub zostali w tym czasie zobowiązani do jego zwrotu.

Szczegóły konkursu, regulamin i wzory niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie internetowej prewencja.zus.pl. Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


44 tysiące bonów czeka na aktywację w kujawsko-pomorskim

Wakacje to najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. W naszym regionie do wydania choćby częściowego w bonach pozostało jeszcze 72 mln zł.  Warto się pospieszyć, bo jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim już płacić.

Nie wszyscy uprawnieni rodzice z bonu skorzystali. Spośród 4,3 mln przyznanych bonów aktywowano ponad 79 proc., czyli 3,4 mln. Kwota płatności z ich użyciem to prawie 2,3 mld zł.
W województwie kujawsko-pomorskim rodzice aktywowali około 184,3 tys. bonów, zrealizowali nimi płatności na kwotę ponad 119 mln zł, a  blisko 19 proc. – czyli 44 tys. bonów wciąż czeka na aktywację- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Bon turystyczny możemy aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Na PUE ZUS sprawdzimy też, ile pieniędzy z bonu zostało jeszcze do wydania. Na opłacenie bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski jest czas co prawda tylko do końca września 2022 roku, ale sam nocleg czy impreza może się odbyć nawet po tej dacie – dodaje rzeczniczka.

Bon turystyczny nie przysługuje na dzieci, które urodziły się w 2022 roku. Bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 roku, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Rodzice dzieci urodzonych w ubiegłym roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w tym roku w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, także mają prawo do bonu. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością jest to 1000 zł.

Płatności bonem można dokonywać w podmiotach, które znajdują się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista dostępna jest na stronie bonturystyczny.polska.travel. Dla wszystkich, którzy mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinię (codziennie w godz. 7-20) pod numerem 22 11 22 111. Pytania można też zadawać, pisząc na adres: bon@zus.pl

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim