Archiwum dnia: 8 sierpnia 2022


Wizyty studyjne – Kino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Wizyty studyjne inspirująco – motywujące jednodniowe – Kino.” w ramach projektu grantowego „Wyłączeni ale otwarci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.


Przerwy w dostawie prądu na terenie Gminy Rogóźno.

Energa Operator S.A. zawiadamia o przerwach w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

08.08.2022 r. w godz. 8.30 – 14.30 Stacje: Rogóźno Zamek 1 (obca), 2; Rogóźno Młyn, 12

11.08.2022 r. w godz. 8.00 – 16.00 Stacje: Bukowiec 2, 3

 

Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące bieżących przerw w dostawie energii elektrycznej – kliknij w odpowiednią ikonę na mapie