Uroczystości, rocznice


78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia br. przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu o godzinie 17:00 włączone zostaną syreny systemu ostrzegania i alarmowania. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę i emitować będą dźwięk ciągły.
Oddamy w ten sposób hołd i uczcimy pamięć żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, poległych i zamordowanych w czasie zrywu powstańczego w Stolicy. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, zachęcamy do wywieszenia flag narodowych w miejscach publicznych oraz na prywatnych domach.

Wywieśmy flagi!

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

dnia 1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy, 2 maja – w 2004 roku ustawą sejmową został wprowadzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto wyraża tożsamość narodową wszystkich Polaków. Natomiast dnia 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Warto pamiętać o tym, że biało – czerwone barwy towarzyszyły Polakom od początków formowania się państwa, a historia tworzenia się polskich symboli narodowych ściśle związana jest z naszą historią.

Polska flaga ma wymiar symboliczny. Wywieszając biało-czerwoną flagę – główny symbol Narodu i Państwa – zamanifestujemy nasze przywiązanie do polskiej tożsamości i tradycji. Przez wywieszenie flagi w dniach świąt narodowych pokażmy, że dumnie jest być Polakiem! Pokażmy swój patriotyzm, szacunek dla tradycji.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 

 


82 rocznica wybuchu II wojny światowej.

W dniu 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno oraz przedstawiciele samorządu Powiatu Grudziądzkiego: Przewodnicząca Rady Powiatu – Marzena Dembek, Wicestarosta Grudziądzki – Marcin Dziadzio i Sekretarz Powiatu – Dorota Kaczerowska złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem w Białochowie oddając hołd ofiarom II wojny światowej. Okolicznościowa wiązanka kwiatów oraz znicze zostały złożone przez Krzysztofa Polesiaka i Sekretarza Gminy – Mariusza Szczubiała pod tablicą upamiętniającą poległych lotników: ppor. Władysława Urbana i kpr. Benedykta Mielczyńskiego we wrześniu 1939 r., która zlokalizowana jest na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie.


Jubileusz 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie.

W minioną środę – 23 lipca – odbył się Jubileusz 40-lecia powstania Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawili się m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno, Hanna Hydzik – Przewodnicząca Rady Gminy, Radni Rady Gminy Rogóźno, sołtysi z Gminy Rogóźno, Marian Chylewski i Marzena Dembek – byli Dyrektorzy GOK w Rogóźnie, Marek Czarnuch – Dyrektor MGOKiS w Łasinie, Barbara Kosior – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin, kierownicy jednostek oświatowych z terenu Gminy Rogóźno, druhowie z OSP Rogóźno i OSP Szembruk, byli pracownicy-instruktorzy GOK w Rogóźnie, przedsiębiorcy z terenu gminy oraz zaproszeni goście.

Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, Magdalena Parol – Dyrektor GOK podsumowała dotychczasową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, a także przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem tej instytucji. Na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Rogóźnie odbyła się okolicznościowa zabawa taneczna dla mieszkańców gminy, którą hitami największych przebojów minionego wieku „okrasił” zespół DORIS BAND. Dla najmłodszych przygotowano upominki i zjeżdżalnię. Nie zabrakło oczywiście okolicznościowego tortu jak i tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

Budynek ośrodka powstał na przełomie lat 70-tych i 80—tych XX wieku w czynie społecznym mieszkańców Gminy Rogóźno. GOK w Rogóźnie został utworzony uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1981 r.Sala widowiskowa GOK w Rogóźnie gościła znane zespoły, aktorów i kabarety. Były też festyny i okolicznościowe wystawy. Z materiałów z tamtych lat wynika, że GOK rzeczywiście pełnił rolę placówki gminnej, a także koordynował pracę kulturalną szkół podstawowych. Funkcjonował zespół muzyczny, kabaretowy oraz teatralny.

Życzmy Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie życzymy kolejnych znamienitych jubileuszy.


Apel o wywieszenie flag narodowych.

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy (1 Maja), Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 Maja) oraz Świętem Konstytucji 3 Maja zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Rogóźno z prośbą o wywieszenie w tych dniach flag państwowych na swoich domach.

Flaga jest symbolem naszej Ojczyzny, symbolem szczególnym. Jej widok budzi w nas szacunek dla naszego kraju oraz wielką radość z tego, że jesteśmy Polakami. Flaga podkreśla również poczucie wspólnoty narodowej, szczególnie potrzebnej w tym trudnym czasie.

Gest ten będzie wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz hołdem dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Pokażmy swój patriotyzm, szacunek dla tradycji. Sprawmy, aby nasza Gmina w dniach świąt narodowych była biało-czerwona. Bądźmy dumni z bycia Polakami! Wywieśmy flagę.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 


Odznaczenie “Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa”

W dniu 6 grudnia br. w Urzędzie Gminy odbyła się miła uroczystość. Na sesji Rady Gminy w obecności radnych, władz samorządowych i kombatantów miejscowego Koła w Rogóźnie dwóch członków Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych zostało odznaczonych „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa”.Nadawany jest za działania patriotyczne kombatantów, jako wyraz uznania za zasługi w dziele  upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich. Został ustanowiony przez Prezydium Zarządu Głównego ZKRP I BWP w dniu 15 kwietnia 2015r. w  70 rocznicę Zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych w II Wojnie Światowej.

Odznaczenia otrzymali:

Prezes Koła w Rogóźnie Henryk Nowiński i Sekretarz Koła Feliks Pulkowski.

Zostali oni uhonorowani za wieloletnią aktywną działalność kombatancką w Gminie Rogóźno.

Medale wręczył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
I Byłych Więźniów Politycznych Eugeniusz Kluz oraz Borysewicz Lucjan członek Zarządu Wojewódzkiego. Gratulacje odznaczonym kombatantom złożyli Pan Henryk Szpringiel -Wójt Gminy i Pani Janina Hoffmann -Przewodnicząca Rady Gminy. Po dekoracji kombatanci spotkali się na uroczystej kawie w Gminnym Ośrodku Kultury.

Gminne Koło w Rogóźnie liczy 14 członków zwyczajnych i 1 członka wspierającego. Najstarszymi członkami Koła są Pani Ramik Stefania i Pan Jasiński Henryk-którzy liczą po 96 lat. Sześciu członków Koła było więźniami obozów koncentracyjnych, jeden członek był żołnierzem Armii Krajowej, a dwóch członków żołnierzami Wojska Polskiego.


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

“Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew,

jak płomienie, i gdzie Cię doniosę – nie wiem”

p1050485Ojczyzna, nasz kraj, nasz dom, nasza ojcowizna, nasza ziemia i nasze wartości, kultura i obyczaje, poszanowanie drugiego człowieka. Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy dla naszych bliskich, znajomych, sąsiadów, dla naszych zamierzeń i dla naszej Polski, by móc spełniać oczekiwania swoich bliskich i naszej Ojczyzny.

Uroczystości poświęcone Ojczyźnie, pamięci tych, którzy walczyli o Polskę wolną i niepodległą w naszej gminie obchodziliśmy odświętnie. W hołdzie ojczyźnie i poległym mieszkańcom naszej ziemi oraz lotnikom, którzy zginęli w jej obronie delegacje samorządu z Panem Wójtem i Przewodniczącą Rady wraz z kombatantami, dziećmi i młodzieżą złożyły wiązanki kwiatów przed kamieniem pamiątkowym w miejscu straceń w Białochowie, oraz pod pomnikiem pomordowanych i na cmentarzu w Mokrem. Wiązankami kwiatów przed tablicą pamiątkową znajdującą się przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie uczciliśmy pamięć o polskich lotnikach z 1939r. Wydarzenia tamtych lat w miejscach pamięci narodowej przybliżał Pan Feliks Pulkowski – Sekretarz Koła Kombatantów w Rogóźnie. Następnie udaliśmy się do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 13.00 odbyła się Msza Św. „Za Ojczyznę”

Po uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych licznie przybyłych mieszkańców uroczystym pochodem udaliśmy się do GOK-u , gdzie wysłuchaliśmy występów młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Szembruczku, uroczystość zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.

Oddaliśmy w Dniu Narodowego Święta Niepodległości cześć i chwałę wszystkim tym, którzy swoją postawą, pracą i poświęceniem przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce.

Ku chwale Ojczyzny !