Informacja dotycząca przerwy w dostawie energii elektrycznej


Niniejszym informuje się, że firma ENERGA – OPERATOR SA przekazała informację dotyczącą przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

14.06.2016 r. w godz. 8:00–12:00 Gubiny 1

ENERGA przeprasza za uciążliwości związane z wyłączeniami prądu.