Bezpłatna Pomoc Prawna


Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Grudziądzkiego.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych znajdą Państwo m.in.:

– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Zakupy i sprzedaż w Internecie”),

– Artykuły prawne (m.in.: „Prawo do renty rodzinnej”, „Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy”),

– Słuchowiska prawne/podcasty („Zasiedzenie nieruchomości”, „Zaliczka, a zadatek”)

Na stronie znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocywraz z ulotką i plakatem promocyjnym.


Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie

są udzielane bezpłatne porady prawne

w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 19:00.

Uprawnieni do bezpłatnych porad są:

– osoby, które nie ukończyły 26 lat,

– osoby, które ukończyły 65 lat.

W obu przypadkach potrzebny jest dokument stwierdzający tożsamość.

  • osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed zwróceniem się o poradę prawną miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec nich nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (potrzebna decyzja o przyznaniu świadczenia)
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny (przedkładają ważną kartę)
  • kombatanci
  • weterani (uprawnienie potwierdza się przedstawiając ważną legitymację, zaświadczenie)
  • osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty ( w tej sprawie składa się oświadczenie)

 

Uwaga:

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:


1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;


2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;


3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.