Położenie


Gmina wiejska Rogóźno położona jest w północno – wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego i stanowi jedną z sześciu gmin powiatu grudziądzkiego. Gmina Rogóźno sąsiaduje z następującymi jednostkami administracyjnymi: od północy z gminą Gardeja i Sadlinki (położonymi w województwie pomorskim, powiecie kwidzyńskim), od zachodu i południowego zachodu z gminą wiejską Grudziądz (województwo kujawsko – pomorskie, powiat grudziądzki) i miastem Grudziądz, od południa z gminą Gruta (województwo kujawsko – pomorskie, powiat grudziądzki), od wschodu z gminą miejsko – wiejską Łasin (województwo kujawsko – pomorskie, powiat grudziądzki). Obszar gminy Rogóźno z powierzchnią wynoszącą 116,24 km2 stanowi 0,65% powierzchni województwa kujawsko – pomorskiego, co lokuje ją na czwartym miejscu wśród gmin powiatu grudziądzkiego.

mapapowiat

Gmina Rogóźno położona jest przy drodze krajowej nr 16 prowadzącej z Dolnej Grupy do przejścia granicznego z Litwą w Ogrodnikach oraz drodze krajowej nr 55 prowadzącej ze Stolna do Nowego Dworu Gdańskiego. W układzie administracyjnym województwa gmina ma peryferyjne położenie.

mapawojewodzctwo

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego gmina Rogóźno zamieszkana jest przez 4 204 osoby. Gęstość zaludnienia oscyluje na poziomie 36 osób na km2. Siedzibą władz gminy jest wieś Rogóźno.