Rada Gminy


Rada Gminy Rogóźno

kadencja 2018-2023

Przewodnicząca Rady Gminy  

 

Hanna Hydzik

tel. 56 / 46 884 93 w. 24

Przewodnicząca Rady Gminy pełni dyżur w każdy wtorek w Urzędzie Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b od godz. 14:30 do 15:30

Radni: Maciej Gachewicz
Jarosław Długoński
Mirosław Klonowski
Radosław Wódka
Ewa Włodarczyk
Krystyna Podziawo
Piotr Pawłowski
Jacek Kamiński
Kinga Halik
Łukasz Lech
Kamilla Marszałek
Jacek Chróścicki
Tomasz Kurzyński
Sylwia Mazurek

Komisje Rady:

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
Przewodniczący:   Sylwia Mazurek
Członkowie:   Krystyna Podziawo
  Ewa Włodarczyk
  Hanna Hydzik
Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Gminy
Przewodniczący:   Łukasz Lech
Członkowie:   Jarosław Długoński
  Tomasz Kurzyński
  Piotr Pawłowski
Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący:   Mirosław Klonowski
Członkowie:   Jacek Chróścicki
  Kinga Halik
  Radosław Wódka
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:   Jacek Kamiński
Członkowie:   Kamila Marszałek
  Maciej Gachewicz