Druki do pobrania


Odpady komunalne i nieczystości płynne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych.pdf

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych.doc

Zgłoszenie szamba – przydomowej oczyszczalni.docx

Zgłoszenie szamba – przydomowej oczyszczalni.pdf

 

Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów.doc

Zgłoszenie usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf

Wniosek o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc

Budownictwo

Wniosek o zmianę warunków zabudowy-celu publicznego

Wniosek lokalizacja w pasie drogowym

Wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wniosek zajecie pasa drogowego

Wniosek o warunki zabudowy-cel publiczny

Wniosek o przepisanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek lokalizacja zjazdu

Podatki lokalne

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych.doc

Deklaracja osoby prawne

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

Informacje osoby fizyczne

INFORMACJA O LASACH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

INFORMACJA O GRUNTACH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

Dodatki mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf

Zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy.pdf

Oświadczenie – powierzchnia domów jednorodzinnych.pdf

Oświadczenie – brak dochodów.pdf

Oświadczenie – brak CO, CW i gazu przewodowego.pdf

Deklaracja o wysokości dochodów.pdf

 

Pozostałe

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.doc

Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego nieruchomości.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego – edytowalny

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego