ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”


ZARZĄDZENIE NR 83/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 r.”