Zakończenie udziału w projekcie „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno.


Koniec roku szkolnego 2017/2018 a wraz z nim zakończył się udział uczniów szkół Gminy Rogóźno w projekcie edukacyjnym pn. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było kształtowanie i rozwój kompetencji uczniów 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych a także wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 szkół Gminy Rogóźno w ramach zajęć logopedycznych i korygujących wady postawy.

W programie zostało objętych 256 uczniów z 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych, dzięki czemu w rezultacie wskazana grupa uczniów nabyła duży poziom wiedzy w zakresie w/w nauk. Wsparciem zostało objętych również 19 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 2 szkół Gminy Rogóźno (SP Rogóźno oraz SP Szembruczek) – 5 uczniów w ramach zajęć logopedycznych i 16 uczniów w ramach zajęć korygujących wady postawy, z czego dwoje uczniów uczestniczyło w zajęciach korekcyjnych i z logopedii. Dzięki tym zajęciom zmniejszyły się ich trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych.

Łączna wartość projektu wyniosła 380.086,13 zł, z czego 361.081,82 zł pochodziła z dofinansowania. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 323.073,21 zł.

Poza zajęciami stacjonarnymi w szkołach w okresie III-V odbyły się wyjazdy edukacyjne do Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy w Toruniu na zajęcia pozaszkolne połączone ze zwiedzaniem wystaw. Tematyka zajęć była następująca:

– uczniowie klas I-III – warsztaty – „Czy mydło wszystko umyje”,

– uczniowie klas IV-VI – pracownia biologiczna – „Glebowe zwierzaki”

– uczniowie klas VII oraz klas gimnazjalnych – pracownia fizyczna – „Archiwum kryminalne” oraz pracownia biologiczna – „Enzymy w jedzeniu”.

Po obfitującym w dodatkowe zajęcia dla uczniów roku szkolnym 2017/2018 przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.