Nabór uczestników do Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie ogłasza nabór uczestników do Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV.

Cel Programu: zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Programu uczestnicy otrzymają paczki  ze środkami ochrony osobistej oraz środkami czystości.

 

Uczestnicy Programu: osoby spełniające następujące kryteria:

  • są poszkodowane w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanej chorobą zakaźną;
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności według ustawy z dnia
    27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub równoważne;
  • posiadają dochód w wysokości nieprzekraczającej 350 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2.453,50 zł; dla osoby w rodzinie 1.848,00 zł).

 

Rekrutacja do Programu: osoby zainteresowane udziałem w Programie zapoznają się z Regulaminem uczestnictwa w Programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV oraz wypełnią i dostarczą Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik Nr 2 do Programu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dokument równoważny

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. 1. Załącznik Nr 1 do Programu – Regulamin uczestnictwa w Programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV
  2. Załącznik Nr 2 do Programu – Formularz zgłoszeniowy do Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV