Wyłączeni ale otwarci – zapytanie ofertowe


Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie w związku z realizacją projektu pn. „Wyłączeni ale otwarci”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację działań przewidzianych w projekcie.

 

Do pobrania:

1. Usługi fizjoterapeutyczne

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne

3. Spotkanie z dietetykiem

4. Warsztaty florystyczne

5. Warsztaty kulinarne

6. Warsztaty wikliniarskie

7. Warsztaty komputerowe