Nasi młodzi strażacy


logostrazW dniu 19 marca 2016 r. w Zespole Szkół nr 35 w Bydgoszczy odbyły się I Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy. Przy organizacji zawodów pomagali druhowie z jednostek OSP.

Zadaniem poszczególnych zawodników było jak najszybsze pokonanie składającego się z dziewięciu zadań toru przeszkód. Na wynik drużyny składały się osiągane przez każdego zawodnika: punkty za wiek, czas wykonania oraz punkty karne za nieregulaminowe wykonanie zadania.

W zawodach startowało 22 drużyny młodzieżowe reprezentujące 10 jednostek OSP.

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Rogóźnie w składzie: Kornelia Jurek, Wiktoria Jurek, Emilia Dembek, Oliwia Hulewicz, Aleksandra Jelińska zdobyła I miejsce w grupie „dziewczęta gimnazjum”. W klasyfikacji indywidualnej Kornelia Jurek zajęła II miejsce, a Emilia Dembek IV miejsce.

Natomiast drużynie chłopców z Gimnazjum w Rogóźnie udało się zająć III miejsce w grupie „chłopcy gimnazja”,na 10 drużyn biorących udział w turnieju.

Drużynę stanowili młodzi druhowie:Wiktor Jurek, Nikodem Wiśniewski, Łukasz Kuszyński, Sebastian Kępiński oraz Sara Jelińska.

W klasyfikacji indywidualnej Wiktor Jurek zajął IV miejsce.

Nasi mistrzowie do zawodów ćwiczyli pod okiem druha Marcina Strużyńskiego i druha Jarosława Włodarczyka, którzy byli opiekunami drużyn podczas zawodów.

Gratulujemy naszym młodym strażakom ochotnikom.!!!

Dyplomy