Aktualności


Kontrola kompostowników przydomowych oraz kompostowania w nich bioodpadów.

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa narzucającymi samorządom obowiązek przeprowadzania kontroli przydomowych kompostowników, w kwietniu br. rozpocznie się proces weryfikacji faktycznego posiadania kompostowników i kompostowania w nim bioodpadów. Weryfikacja będzie dotyczyła wyłącznie mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i którzy z tego tytułu uzyskują ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rogóźno dokonają przeglądu stanu faktycznego oraz prawidłowości zagospodarowania bioodpadów, na podstawie którego zostanie sporządzony protokół.

W załączeniu przekazujemy do zapoznania się z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego Dział II Rozdział 7 (strony 12-13) mówi o warunkach technicznych jakie powinny spełniać kompostowniki.

Właścicielowi nieruchomości, korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, a który:
1) nie posiada kompostownika przydomowego;
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości
na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza się w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym ujawniono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. Kompostowania bioodpadów, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – pobierz

 


Gmina Rogóźno otrzyma środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Dziś zostały ogłoszone wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Nasz samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 0,74 mln stanowiące 60% wartości zadania na przebudowę drogi gminnej nr 041238C (tej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym) w Rogóźnie. W ramach projektu powstanie pieszojezdnia o szerokości 5 m, dodatkowe miejsca parkingowe, trawniki i odpływy do kanalizacji deszczowej. Drugi nasz projekt związany z przebudową również drogi gminnej nr 041238C (tej prowadzącej do drogi wojewódzkiej 535) znalazł się na liście rezerwowej, gdzie po zwiększeniu puli środków otrzyma również 60% dofinansowania w kwocie 0,49 mln zł. W tym przypadku w ramach projektu powstanie pieszojezdnia o szerokości 5 m, progi zwalniające, trawniki i odpływy do kanalizacji deszczowej. Oba zadania zostaną zrealizowane w 2024 roku.

 


Wręczenie promes w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dziś w Ratuszu Staromiejskim – Muzeum Okręgowym w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nasz samorząd w tej uroczystości wśród parlamentarzystów z regionu kujawsko-pomorskiego reprezentowała Marzena Halik – Skarbnik Gminy. Do Gminy Rogóźno trafi na 2 projekty kwota 600.000 zł dofinansowania. Na każdy z poniższych projektów samorząd otrzyma dofinansowanie, a następnie udzieli dotację w wysokości 300.000 zł na projekty:
✅Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach.
✅Modernizacja budynku stodoły parafii pw. św. Wojciecha w Rogóźnie.

Rolnicy z Gminy Rogóźno zwyciężyli w powiatowym szczeblu XXXIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 2023!!!

Dziś w Starostwie Powiatowym odbył się powiatowy szczebel XXXIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 2023 organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Olimpiada organizowana jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Dzięki udziałowi w Olimpiadzie wszyscy uczestnicy poszerzą wiedzę na temat innowacyjnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zasad dobrej praktyki rolniczej, zasad integrowanej ochrony roślin, zasad integrowanej produkcji oraz innych standardów jakościowych, zasad adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa, dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego regionów, turystyki i agroturystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozarolniczych funkcji wsi, co przyczyni się do zwiększenia udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia jest Gmina Rogóźno.

Miło nam poinformować, że całe podium „zgarnęli” rolnicy z Gminy Rogóźno, a wręczenia nagród dokonał m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy:

1 miejsce – Piotr Pawłowski
2 miejsce – Maciej Sieroń
3 miejsce – Mateusz Omieczyński

Serdeczne gratulacje.

 


Gmina Rogóźno pozyskała 600.000 zł z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców naszego samorządu. Zostały ogłoszone wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, gdzie do Gminy Rogóźno trafi na 2 projekty kwota 600.000 zł dofinansowania. Na każdy z poniższych projektów samorząd otrzyma dofinansowanie, a następnie udzieli dotację w wysokości 300.000 zł na projekty:
✅Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach.
✅Modernizacja budynku stodoły parafii pw. św. Wojciecha w Rogóźnie.

 


Przebudowa i modernizacja systemu centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej na osiedlu Jamy – zakończona.

Informujemy, że nasz samorząd zakończył inwestycję pn.: „Przebudowa i modernizacja systemu centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych w miejscowości Jamy w formule zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania Wykonawca na rzecz naszego samorządu dostarczył i zainstalował 2 kotłownie w zabudowie kontenerowej oraz wykonał nowe węzły cieplne do 5 budynków wielolokalowych. Inwestycja zastąpi wysłużoną kilkudziesięcioletnią sieć i kotłownie na osiedlu Jamy. Wykonawcą tego zadania o wartości ponad 2,0 mln zł jest firma PHU Płomex-Pol Michał Jakubowski.

 


Regionalny portal informacyjny KUJAWY-POMORZE.info

W dniu 29 sierpnia br. został uruchomiony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju regionalny portal informacyjny kujawy-pomorze.info.

Kujawy-pomorze.info to przede wszystkim:

  • Regionalny serwis informacyjny promujący gospodarkę i działania mające wpływ na jej rozwój.
  • Portal skupiający kompleksową informację o życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym regionu.
  • Opiniotwórczy portal, publikujący poważne, jakościowe materiały.
  • Baza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców oraz o instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.
  • Platforma dyskusji i wymiany opinii, dotyczących kujawsko-pomorskiej gospodarki, jej potencjału, wpływu na rozwój regionu, tendencji rozwojowych i perspektyw.

Zapraszamy Państwa na stronę portalu www.kujawy-pomorze.info .


Podpisanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów dla 17 beneficjentów na łączną kwotę 5,92 mln zł w ramach tegorocznego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 0,7 mln zł, które wynosi 100% dofinansowania projektu, powstaną instalacje fotowoltaiczne na wszystkich szkołach podstawowych w naszym samorządzie oraz budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Senior+.

 


22 września 2023 r. – jedź za darmo komunikacją publiczną w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu.

Już w piątek 22 września 2023 roku, przez cały dzień korzystanie z Komunikacji Miejskiej na terenie Grudziądza oraz Rogóźna będzie DARMOWE. Tego dnia będzie obchodzony#EuropejskiDzieńbezSamochodu , obchodzony w ramach #europejskiegotygodniamobilności , to okazja, aby zostawić samochód na parkingu lub w garażu i skorzystać z komunikacji miejskiej.
W tym roku, ponownie DARMOWE PRZEJAZDY obejmują WSZYSTKICH, bez względu na to czy są właścicielami samochodów czy nie.
Wsiądź i jedź!
W tym dniu, od północy zablokowana zostanie możliwość zakupy biletów w:
aplikacjach dedykowanych – zablokowana możliwość zakupu biletów jednorazowych i czasowych.
kasowniki w autobusach będą zablokowane.