Rodzina 500+ wnioski


500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” wydawane są w siedzibie Ośrodka pok. nr 4

  Wypełnione wnioski należy składać w terminie od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku (włącznie). W sytuacji złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami ww. terminie Ośrodek ma trzy miesiące od dnia złożeniu wniosku na jego rozpatrzenie. Świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z odpowiednim wyrównaniem.

Wniosek będzie można także wysłać pocztą oraz wypełnić on-line. Wniosek on-line o świadczenie będzie można złożyć za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) oraz ePUAP.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Więcej informacji na stronie ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/