Rozpoczęliśmy prace nad strategią rozwoju gminy


W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rogóźno

na lata 2016 – 2026

W DNIU 27.04.2016R. ODBĘDZIE SIĘ SEMINARIUM DIAGNOSTYCZNO-PROJEKTOWE GMINY ROGÓŹNO

Celem seminarium jest uzyskanie materiału wyjściowego dla identyfikacji kluczowych obszarów funkcjonowania gminy Rogóźno oraz zidentyfikowania planów i zamierzeń opiniotwórczych przedstawicieli mieszkańców gminy.

Uczestnikami seminarium będą kluczowi przedstawiciele lokalnej społeczności i zaproszeni goście, a w tym np.:

 1. radni gminy i sołtysi,
 2. przedstawiciele powiatu grudziądzkiego,
 3. kierownicy komórek gminy,
 4. dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. reprezentanci środowisk gospodarczych gminy,
 6. reprezentanci samorządu rolnego i rolnicy,
 7. reprezentanci organizacji pozarządowych,
 8. przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych, wodno-kanalizacyjnych itp.,
 9. przedstawiciele instytucji i zakładów państwowych działających na terenie powiatu (lasy państwowe, agencje rządowe itp.),
 10. przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Leśnej itp.,
 11. inne środowiska opiniotwórcze z obszaru gminy,

Ramowy program seminarium diagnostyczno –

projektowego w Rogóźnie w dniu 27.04.2016 r.

godz. 10,00

Powitanie – Wójt Gminy Rogóźno

Prowadzenie – Michał Górski przedstawiciel Fundacji Promocji Gmin Polskich

10.15 Wprowadzenie do warsztatów

 • wzajemna prezentacja uczestników
 • przedstawienie oczekiwań związanych z warsztatem
 • omówienie programu warsztatów

10.45 Główne problemy rozwojowe gminy

 • określenie głównych problemów gminy – praca z moderatorem
 • prezentacja i ocena wyników pracy

11.15 Analiza SWOT gminy Rogóźno

 • analiza atutów i słabości rozwoju gminy
 • praca indywidualna
 • analiza szans i zagrożeń rozwoju gminy
 • praca indywidualna
 • SWOT podsumowanie – praca w zespołach

12.15 Określenie wizji rozwoju gminy

 • wprowadzenie do pracy w zespołach
 • prezentacja i dyskusja wyników pracy w zespołach

12.45 Określenie celów strategicznych rozwoju gminy

 • cele strategiczne – praca indywidualna

13.15 Określenie misji gminy

 • wprowadzenie do pracy
 • praca z moderatorem

13.30 Zdefiniowanie podstawowych działań realizacyjnych dla gminy

 • wprowadzenie do pracy indywidualnej
 • prezentacja wyników pracy i dyskusja

14.00 Zakończenie warsztatów