Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rogóźno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.


INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rogóźno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Tekst informacji