DRUHOWIE Z OSP SZEMBRUK OBCHODZILI 70 LECIE


Jubileusz 70 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzili uroczyście druhowie strażacy z Szembruka w towarzystwie znakomitych gości.

Druhowie: Maciej Gachewicz, Dawid Michewicz, Piotr Tarnowski, Tomasz Wiśniewski i Arkadiusz Piskorski zostali udekorowani medalami za zasługi dla pożarnictwa. Takim medalem udekorowano też jednostkę O S P w Szembruku. Najważniejszym wyróżnieniem dla braci strażackiej jest decyzja komendanta głównego o włączeniu jednostki do krajowego systemu Ratowniczo – Gaśniczego RP.

Po oficjalnej części uroczystości druhowie zaprosili wszystkich na urodzinowy tort i strażacką grochówkę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szembruku powstała 5 maja 1946r.
Jej założycielami byli druhowie: Polakowski Stanisław, Bucior Aleksander, Malinowski Jan, Ryznar Mieczysław i Jeleniewski Klemens.
Pierwszym sprzętem na wyposażeniu jednostki była ręczna pompa, która służyła do 1964r i strażacki drewniany wóz konny służący jednostce 1963r. Dyżur przy wozie pełnili ze swoimi końmi co drugi miesiąc na zmianę druhowie Aleksander Bucior i Stanisław Polakowski.
W roku 1962-1963 w czynie społecznym zostaje zbudowana w Szembruku remiza strażacka. w budowę remizy szczególnie zaangażowani byli druhowie:
– Bucior Stanisław
– Maślach Tadeusz – murarz
– Szczepiński Czesław – murarz
– Marszałek Marian
– Marszałek Ludwik
– Szczepiński Lucjan

W roku 1963 jednostka zostaje wyposażona w ciągnikowy wóz ogumiony, przekazany z likwidowanej jednostki w Budach. Dyżur pełnił ciągnik udostępniony przez sąsiadującą Spółdzielnię Kółek Rolniczych.

W 2004 roku po wielu staraniach Zca.Naczelnika druha Rafała Marszałka ruszyła rozbudowa remizy w wyniku której dobudowano boks garażowy, kotłownię i pomieszczenie socjalne.

Po wielkich staraniach druha Rafała Marszałka i wielu przyjaciół jednostki w 2009r Ministerstwo Obrony Narodowej przekazuje nieodpłatnie naszej jednostce samochód pożarniczy Jelcz 315 GCBA 6/32. Po kilku miesiącach remontu kapitalnego przez naszych druhów auto wchodzi do podziału bojowego.

W 2014r wielki krok dalej, kolejna wymiana z MON po wielu staraniach Naczelnika druha Rafała Marszałka, otrzymaliśmy nieodpłatnie nowszego Stara 244 GBA 2,5/16. Po oczywistym remoncie przez naszych wspaniałych druhów auto wprowadzono szybko do podziału bojowego i służy do dnia dzisiejszego.

W dniu 4 maja 2016r Komendant Główny PSP podjął decyzję o włączeniu naszej jednostki do KSRG