Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” informuje o dyżurze Koordynatora gminnego


Lokalna Grupa Działania „Vistula -€“ Terra Culmensis -€“ Rozwój przez Tradycję” w związku z rozpoczęciem realizacji założeń w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 informuje, iż na terenie każdej z gmin wchodzącej w skład LGD pełniony będzie co miesiąc dyżur Koordynatora gminnego.

Harmonogram dyżurów Koordynatorów w miesiącach: maj, czerwiec 2016