Nasza nowa sala sportowa


W czerwcu 2014 roku rozpoczęliśmy budowę sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku Szkoły Podstawowej w Rogóźnie. Całkowity koszt naszego przedsięwzięcia to 3.383 tys. zł. Otrzymaliśmy dzięki naszym staraniom dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 1.471 tys. zł.

W dniu 19 maja 2016 r. odbył się odbiór techniczny nowo wybudowanej hali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym i sanitarnym. Sala połączona jest łącznikiem z budynkiem istniejącej szkoły . Wybudowane zostały również pomieszczenia do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i zajęć edukacyjnych.

Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia hali sportowej to 492,80 m2 , a znajdą się w niej m.in. boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Sala została wyposażona w wysokiej jakości urządzenia sportowe. Miejsce do treningów znajdą także dziewczęta i chłopcy ze szkółki kolarskiej. Wykonawcą było miejscowe konsorcjum firm „TACZBUD” i „TACZBUD BIS”.

Uroczyste otwarcie zgodnie z zapowiedzią Pana Wójta nastąpi w m-cu wrześniu br.