Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi.


prow25 maja podpisana została umowa pomiędzy Gminą Rogóźno a Samorządem Województwa dotycząca dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE, programu PROW na lata 2014-2020. Wniosek naszej gminy wśród 137 gmin i powiatów znalazł się na 39 miejscu listy rankingowej . Przyznano dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 369 540 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu, powstanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku ok. 1 km, co znacznie poprawi warunki życia naszych mieszkańców.