Termomodernizacja szkoły w Rogóźnie


Ruszyła inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogóźnie”. Prace budowlane obejmują min. ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej oraz wewnątrz budynku wymianę instalacji c.o. Po wykonaniu przedmiotowych prac poprawi się efektywność energetyczna budynku a co za tym idzie zmniejszenie zużycia gazu. Inwestycja realizowana jest przez wyłonioną w przetargu publicznym firmę REM-BUD z Grudziądza. Planowany termin zakończenia prac to 22.08.2016r. Wartość zadania opiewa na 433 tys. zł z czego 264 tys. zł to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako nisko oprocentowana, częściowo umarzalna pożyczka.