Lokalna Grupa Działania “Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” zmiana siedziby


Lokalna Grupa Działania “Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje, iż od 01.08.2016 r. biuro grupy mieścić się będzie w miejscowości Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.

Biuro znajduje się na  I piętrze w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie.

Dane kontaktowe: tel. 501-795-541, e-mail: sekretariat@lgdvistula.org, www.lgdvistula.org