ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.


ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-do-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi