Odznaczenie “Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa”


W dniu 6 grudnia br. w Urzędzie Gminy odbyła się miła uroczystość. Na sesji Rady Gminy w obecności radnych, władz samorządowych i kombatantów miejscowego Koła w Rogóźnie dwóch członków Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych zostało odznaczonych „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa”.Nadawany jest za działania patriotyczne kombatantów, jako wyraz uznania za zasługi w dziele  upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich. Został ustanowiony przez Prezydium Zarządu Głównego ZKRP I BWP w dniu 15 kwietnia 2015r. w  70 rocznicę Zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych w II Wojnie Światowej.

Odznaczenia otrzymali:

Prezes Koła w Rogóźnie Henryk Nowiński i Sekretarz Koła Feliks Pulkowski.

Zostali oni uhonorowani za wieloletnią aktywną działalność kombatancką w Gminie Rogóźno.

Medale wręczył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
I Byłych Więźniów Politycznych Eugeniusz Kluz oraz Borysewicz Lucjan członek Zarządu Wojewódzkiego. Gratulacje odznaczonym kombatantom złożyli Pan Henryk Szpringiel -Wójt Gminy i Pani Janina Hoffmann -Przewodnicząca Rady Gminy. Po dekoracji kombatanci spotkali się na uroczystej kawie w Gminnym Ośrodku Kultury.

Gminne Koło w Rogóźnie liczy 14 członków zwyczajnych i 1 członka wspierającego. Najstarszymi członkami Koła są Pani Ramik Stefania i Pan Jasiński Henryk-którzy liczą po 96 lat. Sześciu członków Koła było więźniami obozów koncentracyjnych, jeden członek był żołnierzem Armii Krajowej, a dwóch członków żołnierzami Wojska Polskiego.