Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej.


Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, w dniu 23 grudnia 2016r. zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Rogóźno znalazła się w gronie 24 gmin, których wnioski zostały ocenione najlepiej (zdobyły największą ilość punktów) . Nasz wniosek dotyczył przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jamy. Zgodnie z dokumentacją projektową w 2017 roku przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 1720 mb. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z jej poszerzeniem i infrastruktura towarzyszącą. Przebudowane zostanie skrzyżowanie, wybudowane będą chodniki, zatoka autobusowa i wiata przystankowa oraz wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego wynosi 1 897 000 zł z czego pozyskana dotacja to 948 535 zł.