Zmiana terminu wywozu bioodpadów


W związku z panującymi ujemnymi temperaturami powodującymi utrudnienia w opróżnianiu pojemników z odpadami biodegradowalnymi zaplanowany na dzień 9 i 10 styczeń 2017r. odbiór odpadów zostaje przełożony na sobotę 14 stycznia 2017r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.