INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 21 lutego 2017 r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rogóźno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.