Podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 17 lutego 2017 r., wpłynął wniosek Inwestora GYRO-TECH INNOVATION IN AVIATION Sp. z o.o. z siedzibą w Rogóźnie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącego budynku do produkcji kompozytowych elementów dla lotnictwa w miejscowości Rogóźno na działce nr 497/13