Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.


Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie.

plakat_badania_rolne_2plakat_badania_spoleczne_2