Informacja dla hodowców drobiu!


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu przypomina, o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W rozporządzeniu wprowadzono obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii przydomowych hodowli drobiu.