Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych – nabór


Szanowni Państwo,

OWES TŁOK zaprasza do udziału w naborze pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w spółdzielniach socjalnych i organizacjach pozarządowych. 

Nabór trwa od 30.03.2017 do 10.05.2017.

Mogą wziąć w nim udział:

– osoby fizyczne (utworzenie organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą lub spółdzielni socjalnej osób fizycznych);

– jednostki samorządu terytorialnego (utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych);

– istniejące organizacje pozarządowe (rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach organizacji lub utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych w partnerstwie z innym podmiotem np. z samorządem);

– istniejące przedsiębiorstwa społeczne: organizacje z działalnością gospodarczą i spółdzielnie socjalne.

 

Szczegóły dostępne tutaj: http://tlok.pl/948/nabor-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-ngo-i-spoldzielniach-2

Stowarzyszenie TŁOK

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel. 56 655 50 22, 500 127 355
www.tlok.pl
www.owies.eu