Lokalna Grupa Działania Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości


Szanowni mieszkańcy, Lokalna Grupa Działania Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – zakładanie nowych firm. Forma wsparcia: ryczałt wys. 60 tys. zł.
Termin naboru wniosków: od 04 maja do 18 maja br. w godz. od 08:00 – 16:00.

Dowiedz się więcej:
http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/168-konkurs-nr-2-2017