Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w działaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja dotyczy przebudowy drogi o długości 172 mb łączącej drogę powiatową z nieruchomością, na której usytuowany jest budynek świetlicy z remizą OSP. Założenia projektowe to przywrócenie płynności , poprawy bezpieczeństwa i wygoda ruchu oraz poprawa estetyki przestrzeni. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu , na podbudowie z kruszywa łamanego. Szerokość jezdni wyniesie 3,5 m + pobocze 0,5 m. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie drogi i przyległego terenu. Zaprojektowano ustawienie słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED. 9 słupów usytuowanych będzie wzdłuż w/w drogi, 3 w otoczeniu świetlicy wiejskiej i 3 na przyległym terenie rekreacyjnym. Całość wpłynie pozytywnie na estetykę przestrzeni w obszarze infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w szczególności poprawi bezpieczeństwo korzystania ze świetlicy wiejskiej, przyległego placu zabaw i terenu rekreacyjnego. Przyznane dofinansowanie wynosi 114 166 zł. Inwestycja wykonana zostanie w 2018 roku .