Nasi Kombatanci


W dniu 11 października br. na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym kombatanci z Koła z Rogóźna Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych posumowali mijającą czteroletnią kadencję. Koło liczy 13 członków, a przeciętny wiek członka to 86 lat. Zebranie otworzył Prezes Koła Pan Henryk Nowiński , a zebraniu przewodniczył Pan Felicjan Pulkowski- Sekretarz Koła, który serdecznie przywitał członków przybyłych na zebranie, młodzież z klasy siódmej Szkoły Podstawowej z Panią Elżbietą Gumińską, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Eugeniusza Kluza i Pawła Żuchowskiego – sekretarza naszej gminy. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego młodzież przedstawiła krótki występ o tematyce patriotycznej. Uczestnicy uczcili chwilą ciszy zmarłych członków. Przewodniczący zebrania przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za cztery lata, a także sprawozdanie finansowe. W minionym okresie nasi kombatanci aktywnie uczestniczyli w corocznym upamiętnieniu odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada, uczestniczyli w wycieczce „Szlakiem Pomników Walki i Męczeństwa”. Odbyły się wycieczki do Mełna i Potulic, gdzie niektórzy z nich byli więzieni. Po wyborach władz Koła do Zarządu zostali wybrani:
Pan Henryk-Nowiński- Przewodniczący , Pan Feliks Pulkowski- Sekretarz, Pan Janc Zdzisław-Skarbnik.
W części towarzyskiej był pyszny poczęstunek i wspomnienia naszych szacownych kombatantów.
Życzymy im długich lat zdrowia.