LGD „Vistula” wspiera swoich Wnioskodawców!


W dniach 04 i 05 grudnia br. LGD „Vistula” organizuje spotkania informacyjne dla osób, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wnioski złożone w ramach konkursu nr 2/2017).

W spotkaniu mogą wziąć udział również osoby z terenu działania LGD, które planują założyć w przyszłości własną działalność gospodarczą i chcą poznać jakie czekają ich zobowiązania.

Celem spotkań informacyjnych jest wyposażenie uczestników spotkania w niezbędną wiedzę, umożliwiającą przygotowanie wniosku o płatność oraz prawidłową interpretację i wywiązanie się z zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy i warunków udzielania wsparcia  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.