Czyste Powietrze


Wydział Polityki Społecznej przekazuje w załączeniu materiały przesłane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, związane z Programem “Czyste Powietrze”, mającym na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Planowane działania będą miały wpływ na sposób zabezpieczania przez obywateli szeroko rozumianych potrzeb energetycznych. Wskazanym jest wobec tego podjęcie działań informacyjnych skierowanych w szczególności do osób “najsłabszych”, w celu ułatwienia im dostosowania się do zachodzących zmian. Osobami wymagającymi szczególnej uwagi są świadczeniobiorcy pomocy społecznej, w związku z czym celowym jest włączenie od 2018 roku pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w ramach pracy socjalnej (wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej) w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.

W celu ułatwienia realizacji działań informacyjnych przez pracowników socjalnych Ministerstwo przesłało do wykorzystania materiały przygotowane w ww. tematyce przez Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Środowiska (materiały w załączeniu).

Istotną pomocą dla pracowników socjalnych będzie również wiedza pozyskana na organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Środowiska przez NFOŚiGW, WFOŚiGW wspólnie z Urzędami Wojewódzkimi, bezpłatnych szkoleniach, realizowanych od listopada 2017 r. do końca 2018 r.

Ministerstwo planuje również uruchomić na swojej stronie internetowej zakładkę z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.

Program Czyste powietrze