Informacja dotycząca wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 1 stycznia 2018 roku odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rogóźno będzie odbierał Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław z Wielkiego Komórska.

Od 1 stycznia 2018 zmieniają się także zasady segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa papier i tektura muszą być zbierane do osobnych pojemników. Będą to pojemniki koloru niebieskiego.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu najbliższych dni na Państwa posesjach pojawią się pracownicy Zakładu WIĄZAR, którzy dostarczą Państwu pojemniki na odpady. Proszę, aby do końca 2017 roku nie zapełniać tych pojemników, gdyż do końca roku odbiorem odpadów zajmuje się dotychczasowa firma czyli PUM Sp. z o.o. z Grudziądza.

Wraz z pojemnikami zostaną Państwu dostarczone harmonogramy wywozu odpadów na 2018 rok. Jeżeli do końca 2017 roku ktoś z Państwa nie otrzyma pojemników lub harmonogramu proszę ten fakt zgłosić do urzędu pokój nr 16 tel. 56 4687025.