Nabór wniosków w związku z ujemnymi skutkami przezimowania w 2018 roku


W związku z wystąpieniem w okresie od 23 lutego do 5 marca 2018 roku na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego fali mrozów , informuję o możliwości zgłaszania szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Rogóźno. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenia zainteresowanych rolników będą podstawą do sporządzenia przez odpowiednią komisję protokołów strat .

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji powołanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szkody w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagające zaorania lub ponownego obsiewu, ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisje, jednak nie wyżej niż 50% plonu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno (pok. nr 17)  do dnia 12 kwietnia 2018 roku.

Wnioski o oszacowanie znajdują się na stronie internetowej http://rogozno.ug.gov.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Rogóźno  (pok. nr 17).