Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2018 roku” realizować będzie firma F.H.U. „GRA-MAR” Joanna Malinowska z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, ul. Chopina 35. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony ww. firmy jest Pan Maciej Wierzbowski tel. 694 169 093.